Sella's Rush News

Think Sella.

40 000

Hur mycket ska man tjäna för att bli lycklig? Just nu så har man kommit fram till den magiska summan... Nio. Svaret är nio. Vad menar jag med det? Jo, nuförtiden så finns det alla möjliga analyser om människans välbefinnande, men det tycks inte finnas något som helst som egentligen kan hjälpa oss. Folk blir mer och mer deprimerade och förtvivlade samtidigt som man föröker hitta svar på saker som egentligen är helt irrelevanta. Nej, men om man ska gå tillbaka till den undersökningen som gjordes så sades det att man är som nöjdast när man tjänar 40 000 SEK, men efter den summan så blir man inte gladare över hur mycket man får.