Sella's Rush News

Think Sella.

Miljövänlig transport

Jag pratade igår med en specialist i transport branchen som heter jan rydenäs. Jag har varit jätte glad eftersom jag hade träffat honom på restaurangen. Vi hade kort möte och diskuterade hur viktig är att jobba med en företag som är miljövänlig. Att vara miljövänlig  kan förbättra den totala effektiviteten i ett företag. Man kan till exempel  släcka ljuset i lediga kontor för att spara energi eller återanvända avfall. Ett företag kan återanvända tryckpapper och spendera mindre pengar på utskriftsmaterial. Till exempel, vi kan använda olika online-plattformer för att spara vår information i stället för att skriva ut. På så sätt kan vi rädda vår miljö och spara pengar.